Edició 2004
  • SERGI MINGOTE: Sherpa, les dues cares de l’Eveverest
  • FRANCESC GUILLAMON: Deu anys de cara la paret 1954-1964: 90 minuts
  • EDU SALLENT: Expedició Osona 2001 Ama Dablam