Edició 2003
  • SÍLVIA VIDAL: D’estiu a estiu
  • JORDI PONS. Origens de l’alpinisme i evolució. Mac Kinley la muntanya polar
  • BERGUEDÀ CHO OYU 2002, 1ª EXPEDICIÓ BERGUEDANA A UN VUIT MIL